Chat GPT là gì? Share acc OpenAi free

2023-02-05 22:40:38
45

Chat GPT là gì? Share acc OpenAi free

Chat GPT là gì? Share acc OpenAi free

Chat GPT là gì?

ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ trí tuệ nhân tạo được xây dựng bởi OpenAI. Nó được huấn luyện trên một lượng lớn dữ liệu và có khả năng trả lời câu hỏi và tạo ra câu mô tả, văn bản tự nhiên. ChatGPT được sử dụng trong các ứng dụng như trò chuyện trực tuyến, tìm kiếm thông tin, tạo ra nội dung tự động và nhiều hơn nữa.

Chat GPT là gì?

Cách sử dụng ChatGPT:

  1. Kết nối đến ChatGPT: Đầu tiên, bạn cần kết nối đến dịch vụ cung cấp ChatGPT, như OpenAI, để sử dụng nó.

  2. Nhập câu hỏi: Sau khi kết nối, bạn có thể gõ câu hỏi vào khung chat và gửi nó đến ChatGPT.

  3. Nhận câu trả lời: ChatGPT sẽ tự động phân tích câu hỏi của bạn và trả lời một câu trả lời tốt nhất.

  4. Sử dụng tính năng đặc biệt: Nhiều dịch vụ cung cấp ChatGPT cũng cung cấp các tính năng đặc biệt, như tùy chọn để trả lời theo định dạng đặc biệt hoặc giới hạn kích thước của câu trả lời.

Chat GPT là gì?Share Acc OpenAi free :

italobulnes@gmail.com Password:virtualhn 

thanish666@gmail.com Password:Nafih786.

luna22012001@gmail.com Password:justinenzunga1 

vihugo.qs@hotmail.com Password:38898524

Vì đây là tài khoản chung nên các bạn lưu ý không đổi pass nha^^


Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: